Ferdinand Beltman

Denkt in beelden, leeft voor taal, verbinder In de ruimste zin des woords.