Abdij van Egmond

Om deel uit te maken van de digitale toekomst had de website van Sint-Adelbertabdij een update nodig. Het content managementsysteem was niet gebruiksvriendelijk en beperkte de functionaliteit. Er moest een betere verdeling komen tussen de verschillende thema’s en het spirituele karakter van de Sint-Adelbertabdij moest prominenter aanwezig zijn op de website.

Na de ontwerpfase zijn er, op basis van de verzamelde wensen en eisen, wireframes en een interactie design opgesteld. De wireframes bestond uit voorbeeld pagina’s waarin de structuur en indeling van de webpagina’s bepaald wordt. Zo hebben wij de monniken een beeld kunnen geven van hun nieuwe website. Deze wireframes zijn ook geschikt voor desktop, tablet en mobiel.

Typify heeft gezorgd voor een front-end die naadloos aansluit op het spirituele karakter van de Abdij terwijl tegelijkertijd de functionaliteit voldoet aan de wensen van de Abdij.

#de542f
#bb9951
#292929
#000000