Bax-shop.nl

Bax Music (voormalig Bax-shop) is de grootste online muziekwinkel van de Benelux. Het bedrijf groeit hard en was op zoek naar een onlinestrategie die aansluit bij haar ambitie. Op basis van de online identiteit en de behoefte van hun muzikale klanten, heeft Typify een magazine app ontwikkeld waar klanten direct hun producten op kunnen bestellen. Klanten krijgen via een pushbericht de melding dat er een nieuw magazine klaarstaat. Het enige dat ze nog hoeven te doen is bladeren en bestellen. 

Bax Music hoeft het digitale magazine enkel te uploaden naar de backend van de app. De producten in de webshop worden via een live feed eenvoudig gekoppeld aan de producten van het magazine. De magazine app van Bax Music is te vinden in de Apple store en beschikbaar in verschillende talen en landen.