Bax-shop.nl

Bax Music (voormalig Bax-shop) is de grootste online muziekwinkel van de Benelux. Het bedrijf groeit hard en was op zoek naar een onlinestrategie die aansluit bij haar ambitie. Op basis van de online identiteit en de behoefte van hun muzikale klanten, heeft Typify een magazine app ontwikkeld waar klanten direct hun producten op kunnen bestellen. Klanten krijgen via een pushbericht de melding dat er een nieuw magazine klaarstaat. Het enige dat ze nog hoeven te doen is bladeren en bestellen. 

Bax Music hoeft het digitale magazine enkel te uploaden naar de backend van de app. De producten in de webshop worden via een live feed eenvoudig gekoppeld aan de producten van het magazine. De magazine app van Bax Music is te vinden in de Apple store en beschikbaar in verschillende talen en landen. 

Eline

Eline: de energie oplossing voor huurders en woningbouwverenigingen. Het is heel simpel. Verhuurders willen natuurlijk zo efficiënt mogelijk energie leveren, voldoen aan de geldende wetgeving en hun klanten niet te veel rekenen voor energie. Huurders willen niet te veel betalen.

Deze applicatie zorgt voor een duidelijk overzicht van gebruik en efficiëntie van energie binnen wooncomplexen. Waar bestaande spelers in deze markt verre van transparant zijn, zorgt Eline voor duidelijkheid en overzicht.

De Eline applicatie die Typify voor ASG Nederland heeft gebouwd, zorgt op elk moment van de dag voor inzicht in verbruik, rendement en storingen in energielevering. De applicatie ontvangt real-time informatie van vele meters binnen gebouwen en individuele woningen. Met behulp van een big data database wordt iedere 5 secondes al deze informatie verzameld en verwerkt.

Woningbouwverenigingen ontlopen boetes voor het niet voldoen aan de warmtewet, huurders betalen minder voor hun energie en storingen zijn sneller opgelost. Aan alle kanten wordt bespaard!

IPSF

De International Pharmacy Student Federation is opgezet voor én door studenten in de farmaceutische industrie wereldwijd. 

Typify kon putten uit een enorme hoeveelheid ervaring met internationale websites waarbij problemen met culturele, politieke en technische issues overwonnen moeten worden. 

De nieuwe website is gemaakt in het open source Drupal 8 platform. Typify heeft een website ontwikkelt die gelijk duidelijk maakt waar IPSF voor staat. Daarnaast is een compleet systeem opgezet voor uitwisselingsstudenten. De studenten kunnen verzoeken plaatsen, door lokale instanties beoordeeld worden en zelfs aan een studieplek in het buitenland geholpen worden.